Business Bulletin č. 3/2018

Ve třetím letošním vydání Business Bulletinu jsme se zaměřili na obsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, která bude v nejbližší době předložena Poslanecké sněmovně a mezi jejíž hlavní cíle patří odstranění nadbytečné právní zátěže v podnikatelském prostředí. Dále informujeme o aktuálním stavu připravovaného zákona o zpracování osobních údajů a jeho doprovodného zákona, kterým bude změněno mnoha souvisejících právních předpisů jako například trestní zákoník nebo zákon o svobodném přístupu k informacím. V neposlední řadě upozorňujeme na chystanou novelu zákona o DPH, která mění nahlížení na funkci člena statutárního orgánu v systému DPH. V sekci soudních rozhodnutí jsme pro Vás shrnuli další z řady judikátů řešících souběh funkcí nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se týká udělení výrazné pokuty za nedodržení povinnosti zabezpečit osobní údaje proti jejich úniku.


< Přejít zpět