Business Bulletin č. 4/2020 – COVID SPECIÁL III

Čtvrté číslo Business Bulletinu pro rok 2020 jsme opětovně věnovali především opatřením týkajícím se COVID-19 – jednak novým zákazům a omezením, ale také podpůrným programům a úlevám pro podnikatele. Ze soudní praxe jsme pro Vás rozebrali rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se zabývalo nahrazením prostého zápisu z jednání valné hromady s.r.o. notářským zápisem a nové rozhodnutí z Německa týkající se obrovské pokuty za zpracování osobních údajů v rámci tzv. „welcome back talks“. Jako praktický tip odkazujeme na shrnutí možností cizinců cestovat do ČR a občanů ČR cestovat do zahraničí. Závěrem bychom Vás rádi pozvali na třetí letošní díl Business Brunch, který se bude věnovat zejména podnikatelským nájmům.


< Přejít zpět