HR News č. 2/2023

V druhém letošním čísle Randls HR News se věnujeme novinkám, které zaměstnavatelům od nového roku přinesla novela vyhlášky o pracovnělékařských službách. Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že změn je málo a že nejsou významné, opak je pravdou. Oblast PLS navíc v blízké budoucnosti s největší pravděpodobností čekají další změny. V nedávně době se rovněž objevila řada novel zákoníku práce. Jedna z nich je již schválená, další čekají na vstup do parlamentu.

Pokud máte zájem o zaslání HR News a jste našimi klienty, kontaktujte nás prosím na employment@randls.com.


< Přejít zpět