Business Bulletin č. 1/2011

V prvním vydání Randls Business Bulletinu v roce 2011 přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za období od 1.1.2011 do 31.3.2011. V oblasti schválených zákonů upozorňujeme na nový formulář návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a novelu občanského zákoníku týkající se tzv. timesharingu. Dále se zaměřujeme na navrhované novelizace obchodního zákoníku, a to jak v souvislosti s obchodním rejstříkem a likvidací, tak na novelu, která je navrhována v souvislosti s umožněním souběhu výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru statutárního orgánu k téže společnosti. Ačkoli tato novela má za cíl souběh povolit, současná judikatura jej považuje za nemožný. V sekci Judikatura tedy naleznete rozsudek Nejvyššího správního soudu, který potvrzuje nemožnost souběhu funkcí, přičemž důsledky tvrzené neplatnosti pracovního poměru rozšiřuje až do oblasti nemocenského pojištění. Dále se stručně věnujeme novému rozhodnutí ÚOHS v oblasti hospodářské soutěže týkajících se tzv. Resale Price Maintenance. V neposlední řadě se věnujeme tématu veřejných zakázek, konkrétně rozhodnutí v souvislosti se stanovením předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Na závěr uvádíme užitečné tipy týkající se systému elektronického soudnictví eJustice.


< Přejít zpět