Business Bulletin č. 1/2016

V tomto Business Bulletinu se Vám přinášíme stručnou informaci o zákonu o evidenci tržeb a upozorňujeme na praktickou novelu zákona o stavebním spoření či změny, jimiž prošel při legislativní cestě zákon o zadávání veřejných zakázek. Z připravované legislativy jsme vybrali novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, návrh změny zákona o obchodních korporacích, ve kterém poslanci navrhují návrat institutu člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti, a navrhovanou změnu v osobě povinné k dani z nabytí nemovitých věcí. Z judikatury zveřejněné v roce 2016 jsme zvolili nález Ústavního soudu, zabývající se dobrou vírou při nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu o škodě způsobené jednatelem spol. s.r.o. nevydáním věcí po zániku funkce. Na závěr upozorňujeme na možnost obstarat si kdykoli a zdarma výpis z Rejstříku trestů a možnost alternativního řešení sporů.


< Přejít zpět