Business Bulletin č. 1/2017

V prvním letošním vydání Business Bulletinu shrnujeme novinky v legislativě a soudní praxi z období prvního čtvrtletí roku 2017 – jde přitom zejména o novelu insolvenčního zákona, která přináší podstatné změny napříč celým textem zákona. Z připravované legislativy jsme vybrali další navrhovanou změnu insolvenčního zákona týkající se zejména nových podmínek oddlužení, novelu živnostenského zákona, která odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu. Také stručně informujeme o návrhu komplexní změny zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, jejímž cílem by mělo být posílení kontroly nad znalci a zvýšení požadavků na profesionalitu znalců. Z judikatury zveřejněné v roce 2017 jsme zvolili nález Ústavního soudu, který vede k úpravám institutu kontrolního hlášení, a dále upozorňujeme, že ÚOHS kontroluje mimo konkrétního závadného jednání soutěžitelů i interní dokumentaci asociací. Jako praktický tip jsme si pro Vás připravili informaci o novinkách v oblasti ochrany osobních údajů.


< Přejít zpět