Business Bulletin č. 1/2018

V prvním letošním vydání Business Bulletinu si především dovolujeme informovat o novele zákona o veřejných rejstřících, která od 1.1.2018 zavádí povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích právnických osob. Druhým legislativním počinem, o kterém Vás informujeme, je pak novela občanského zákoníku zavádějící opět předkupní právo k nemovitým věcem při převodu spoluvlastnického podílu. Z rozhodovací praxe soudů jsme pak vybrali dvě rozhodnutí – první se zabývá problematikou přičitatelnosti vědomosti obchodní společnosti o určitých skutečnostech, pokud o takových skutečnostech ví osoba ředitele a zároveň prokuristy takové společnosti; druhé rozhodnutí se pak týká přechodu povinností z pracovněprávních vztahů v případě úklidových služeb. Tipem na konec je pak informace o rozšíření možnosti elektronického podání daňových dokumentů.


< Přejít zpět