Business Bulletin č. 2/2011

Ve speciálním vydání Randls Business Bulletinu Vám přinášíme informace a zajímavosti týkající se připravovaného zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nový zákon stanoví podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty, které lze za spáchání trestných činů právnickým osobám uložit a postup v řízení proti právnickým osobám. Oproti současné úpravě, kdy jsou právnické osoby zcela trestně neodpovědné, přináší zákon o trestní odpovědnosti právnických osob právnickým osobám zásadní změny. Právnické osoby budou povinny jednat v souladu s tímto zákonem, jakož i s trestním zákoníkem, v opačném případě budou trestně odpovědné za své jednání a může být proti nim uplatněn trestní postih. Trestní postih bude mít dopad jak na osobu, která jménem právnické osoby jedná, tak na právnickou osobu samotnou. Jednající osoby se ale nebudou moci za společnost „schovat“ a budou nadále odpovědné samostatně i samostatně. Závěrem tohoto speciálního vydání stručně informujeme o zahraničních úpravách trestní odpovědnosti právnických osob a upozorňujeme na situace, kdy může být právnická osoba trestně odpovědná i za své jednání mimo Českou republiku.


< Přejít zpět