Business Bulletin č. 2/2012

V druhém letošním vydání Business Bulletinu přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za období od počátku roku 2012 do června 2012. Mezi schválenými zákony připomínáme novelu zákona o veřejných zakázkách a rekodifikaci soukromého práva. V části určené připravovaným předpisům věnujeme pozornost kontroverzní novele vyvlastňovacího zákona, novele občanského soudního řádu, která má mj. změnit dosavadní úpravu dovolání a novele zákona o ochraně hospodářské soutěže, jež má nově zavést tzv. „Leniency program“. Dále jsme pro Vás vybrali zajímavé judikáty, v nichž se Nejvyšší soud zabýval např. právní povahou smlouvy o nájmu nebytových prostor, upřesnil pravidla pro nabytí spoluvlastnictví k obchodnímu podílu a vyjádřil se k odpovědnosti statutárních orgánů k náhradě škody vzniklé při výkonu funkce a jejímu přechodu v případě prodeje podniku. Na závěr uvádíme několik postřehů týkajících se vymezení nezávislého podnikání, které mohou podnikatelům pomoci předejít rizikům spojeným s tzv. „švarcsystémem“.


< Přejít zpět