Business Bulletin č. 2/2014

Vítáme Vás u nového čísla našeho Business Bulletinu, který obsahuje hned několik významných novinek! V sekci schválené zákony Vám přinášíme informace o přijatých směrnicích z oblasti veřejných zakázek, které zřejmě vyústí v přijetí nového zákona o veřejných zakázkách. V rámci připravované legislativy se dozvíte o připravované první velké novele nového občanského zákoníku, která má napravit nejpalčivější problémy nového kodexu, dále o připravovaném zákoně o Registru smluv, který bude obsahovat veřejně dostupné smlouvy týkající se veřejných zakázek a o změnách v oblasti exekuce společného jmění manželů. V judikatuře se budeme věnovat otázce přípustnosti změny stanov, ne/možnosti výkonu notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti a nutnosti odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení podílu na zisku. Jako praktickou novinku jsme si pro Vás připravili informaci o lhůtě pro vydání rozhodnutí o povolení vkladu katastrem nemovitostí. 


< Přejít zpět