Business Bulletin č. 2/2015

V tomto vydání Business Bulletinu se v sekci schválených zákonů zabýváme novelou zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost počátkem března a která zavádí řadu zásadních změn v zadávacím řízení. V rámci připravované legislativy poukazujeme zejména na novelu zákona o soudních poplatcích, v důsledku níž by již brzo mohly zlevnit některé rejstříkové zápisy. V části Judikatura upozorňujeme kupříkladu na nález Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů exekučního řízení nebo na další z řady sporů mezi kolektivními správci autorských práv a podnikateli. Závěrem, jako tip, zmiňujeme překlady nejdůležitějších soukromoprávních předpisů, které zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti.


< Přejít zpět