Business Bulletin č. 2/2018

Druhé letošní vydání Business Bulletinu jsme se rozhodli věnovat široce diskutovanému tématu zpracování osobních údajů a s ním spojenou účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Přinášíme Vám informace o připravovaném zákoně o zpracování osobních údajů a pozměňovacích návrzích, které se aktuálně projednávají, ale věnujeme se především praktickým stanoviskům a doporučením Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) týkající se otázek spojených se specifickými dopady GDPR na fungování společností i HR praxi. Představujeme také zajímavý judikát SDEU, zabývající se otázkou, zdali lze odpovědi v testu podřadit pod pojem osobní údaje. V závěrečné části tohoto vydání přinášíme informace o zrušení registru zpracování osobních údajů, povinném sdělení údajů o pověřencích, zveřejnění návrhu seznamu zpracování nepodléhajícímu posouzení vlivu a odpovědi na otázky, kdy je potřeba souhlas zaměstnance ke zpracování jeho osobních údajů zaměstnavatelem a jaký je nynější přístup ÚOOÚ k ukládání pokut za porušení GDPR.


< Přejít zpět