Business Bulletin č. 3/2010

V třetím vydání Randls Business Bulletin Vám přinášíme úvodní a stručnou informaci o novém systému základních registrů veřejné správy, který by měl v budoucnu zcela změnit způsob sběru a uchovávání dat týkajících se osob, obchodních společností, státních orgánů, jejich práv a povinností a všech nemovitostí nacházejících se na území ČR. Business Bulletin Vám dále přináší přehled nejzajímavějších rozhodnutí soudů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vydaných v průběhu července a srpna 2010. V oblasti veřejných zakázek se věnujeme prvnímu rozhodnutí v souvislosti s tzv. bid rigging, v oblasti práv spotřebitele jsme se zaměřili na rozhodnutí týkající se zákazu rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, informujeme o zrušení ustanovení insolvenčního zákona, které je podstatné pro uplatnění práv věřitelů a ve stručnosti se věnujeme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v souvislosti s pokutami ukládanými Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Na závěr informujeme o službách Czech POINT dostupných na pobočkách České pošty.


< Přejít zpět