Business Bulletin č. 3/2012

Ve třetím letošním vydání Business Bulletinu Vám přinášíme aktuality z oblasti podnikání a obchodního práva, které jsme vybrali za třetí čtvrtletí tohoto roku. V oblasti schválených zákonů upozorňujeme na novelu insolvenčního zákona směřující k omezení šikanózních insolvenčních návrhů a nedávno účinný zákon o mediaci. Dále se věnujeme návrhu nového katastrálního zákona, který by měl nabýt účinnosti společně s novým občanským zákoníkem a zásadně změnit úpravu veřejné evidence nemovitostí. V sekci judikatura uvádíme rozhodnutí, v němž ÚOHS uložil uchazeči o veřejnou zakázku sankce za předložení nepravdivého čestného prohlášení a upozorňujeme na další z řady rozsudků Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky švarcsystému. Na závěr uvádíme novinky, které, doufejme, zjednoduší vyplňování formulářových návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí a rozšíří škálu informací dostupných uživatelům internetového nahlížení do katastru nemovitostí.


< Přejít zpět