Business Bulletin č. 3/2014

Vítejte u již třetího čísla letošního Business Bulletinu! V tomto čísle jsme si pro Vás připravili několik zajímavých novinek a aktualit ze světa obchodního práva. Nejprve Vás budeme informovat o již schválené novele zákona o živnostenském podnikání, která byla přijata za účelem snížení administrativní zátěže podnikatelů, a rovněž o novele autorského zákona. Poskytneme Vám také informace o průběhu příprav novely nového občanského zákoníku, která má napravit některé z jeho nejpalčivějších problémů. V rámci navrhované legislativy se rovněž dozvíte o zpřísnění trestní odpovědnosti právnických osob, které má nastat v důsledku rozšíření okruhu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná. V oblasti vybrané judikatury se dozvíte o problematice zániku předkupního práva, právu společníka na informace o společnosti či o zákazu souběhu funkce manažera a člena představenstva společnosti.


< Přejít zpět