Business Bulletin č. 3/2015

V třetím letošním vydání našeho Business Bulletinu Vás informujeme o nejdůležitějších právních novinkách zveřejněných v období od června do října 2015. Na úvod jsme připravili stručnou informaci o připravované novele občanského zákoníku, která byla schválena vládou v polovině října 2015. Dále se věnujeme podstatné změně občanského soudního řádu a exekučního řádu, která má zejména za cíl zvýšit ochranu nezadluženého manžela při exekuci na majetek manžela dlužníka a umožňuje úspěšným účastníkům civilních řízení, kteří nejsou zastoupeni advokátem požadovat úhradu svých soudních nákladů paušální částkou. Dále se věnujeme také vyhlášce Ministerstva financí týkající se financování exportu se státní podporou, která má umožnit lepší fungování kontrolních mechanismů při poskytování dotací ze strany ministerstva. Ze soudních rozhodnutí jsme tentokrát vybrali další judikát týkající se souběhu funkcí u statutárních orgánů obchodních korporací, který je již staršího data, ale přináší svým obsahem další nejistotu do úpravy tzv. souběhu funkcí. Dále informujeme o rozhodnutí zabývajícím se prokazováním porušení péče řádného hospodáře. Na závěr sekce judikatury připomínáme rozhodnutí z dubna, které stanoví podmínky, podle kterých mohou strany smlouvy stanovit nezávislou stranu, která v případě potřeby stanoví pro jejich spor ze smlouvy rozhodce.


< Přejít zpět