Business Bulletin č. 3/2016

Konec roku 2016 nám přinesl poměrně rozsáhlou novelu zákona o praní špinavých peněz, která obsahuje několik zásadních novinek, jakou je např. rozšíření výčtu povinných osob a správních deliktů. Zákon také zavádí evidenci skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů. Vítanou novinkou pro praxi je pak zjednodušení pravidel ohledně identifikace a kontroly klienta. Dále se zaměřujeme na nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zásadně mění podmínky odborných znalostí všech konkrétních osob, poskytujících či zprostředkovávajících spotřebitelské úvěry. Závěrem přinášíme informace o nových zákonech o přestupcích a jejich dopadu na právnické osoby.


< Přejít zpět