Business Bulletin č. 3/2017

V třetím letošním vydání Business Bulletinu přinášíme informace týkající se nového zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, která má za cíl usnadnit fyzickým i právnickým osobám uplatňování náhrady škody v případech, kdy se staly oběťmi porušení soutěžních pravidel. Dále se věnujeme novele zákona o registru smluv, která rozšiřuje seznam smluv vyňatých z povinnosti zveřejňování v registru a novele zákona o České obchodní inspekci, jejímž cílem je zejména rozšířit kompetence České obchodní inspekce při provádění kontrol. V oblasti navrhované legislativy jsme se zaměřili na návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, jehož záměrem je promítnout do českého práva novou evropskou úpravu ochrany osobních údajů, všeobecně známou jako GDPR. Z případů ze soudní praxe jsme vybrali nález Ústavního soudu týkající se náhrady škod způsobených účastníku zadávacího řízení v důsledku porušení pravidel veřejných zakázek zadavatelem a rozhodnutí Nejvyššího soudu o nemožnosti využít pro zajištění pohledávky zaměstnavatele vůči zaměstnanci směnku.


< Přejít zpět