Business Bulletin č. 4/2015

V tomto čísle Business Bulletinu Vám přinášíme zajímavé právní novinky ze závěru roku 2015 a zaměřujeme se zejména na vládní návrh nového zákona o veřejných zakázkách z října 2015, který má za cíl transpozici Evropských směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek a již typicky větší transparentnost při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Dále upozorňujeme na novelu zákona o účetnictví, který zavádí kategorizaci účetních jednotek a znovu povoluje některým subjektům využívání jednoduchého účetnictví. Informujeme také o nařízení vlády vymezujícím běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. V sekci nové judikatury přinášíme rozhodnutí, ve kterých soud řešil způsob jednání společnosti vůči zaměstnancům, péči řádného hospodáře a odpovědnost jednatele za škodu a povinnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnit některé technické normy. Závěrem, jako tip, zmiňujeme novinky v nabídce služeb katastrálního úřadu.


< Přejít zpět