Business Bulletin č. 4/2017

V posledním letošním vydání Business Bulletinu jsme připravili stručné shrnutí týkající se novely stavebního zákona, nového zákona o platebním styku, novely zákona o praní špinavých peněz, novely živnostenského zákona a novely občanského soudního řádu. V sekci judikatury jsme se zaměřili na praktické rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém potvrdil, že společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní korporace.


< Přejít zpět