Bezúhonnost jednatele dle živnostenského zákona

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.09.2018, sp. zn. 27 Cdo 3547/2017

V projednávaném případě se dopustil jednatel společnosti trestného činu, kdy jako zaměstnanec společnosti na pozici kuchař, měl zpronevěřit určité peněžní prostředky svému předchozímu zaměstnavateli. Rejstříkový soud na základě pravomocného odsuzujícího rozhodnutí vymazal jednatele z obchodního rejstříku. Společnost se proti tomuto rozhodnutí odvolala, Vrchní soud v Praze však rozhodnutí rejstříkového soudu potvrdil. Společnost však nadále nesouhlasila podala dovolání Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud se zabýval argumentem společnosti, která tvrdila, že jednatel je i přes jeho odsouzení trestným činem bezúhonný, protože nejednal v rámci své podnikatelské činnosti. Jinými slovy, Nejvyšší soud se zabýval otázkou, zda je osoba bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona, pokud spáchá jako zaměstnanec trestný čin vůči svému zaměstnavateli (podnikateli). Nejvyšší soud dovolání zamítl, přičemž s otázkou společnosti se vypořádal následovně. Podle Nejvyššího soudu je potřeba zkoumat, zda úmyslný trestný čin, za jehož spáchání byla osoba pravomocně odsouzena, měl souvislost s povolenou podnikatelskou činností konkrétního podnikatele. Dle Nejvyššího soudu nelze z žádného zákonného ustanovení dovodit, že trestná činnost musí souviset s vlastním podnikáním osoby, jejíž bezúhonnost se posuzuje.

Jinými slovy lze uzavřít, že podle Nejvyššího soudu osoba není ve smyslu živnostenského zákona bezúhonná, pokud spáchala úmyslný trestný čin související s podnikáním, a to jak jejím vlastním nebo v rámci výkonu práce pro zaměstnavatele (podnikatele). Takováto osoba pak nemůže být v důsledku zákonné překážky členem orgánu korporace dle zákona o obchodních korporacích.

Rozhodnutí dostupné zde


< Přejít zpět