Nepřípustná srovnávací reklama

Nejvyšší soud České republiky, 23 Cdo 2000/2013 ze dne 22.10.2014

Žalobkyně – prodejce výrobků Chlorella GREEN WAYS – se domáhala soudní ochrany před nekalosoutěžním jednáním. Žalovaná totiž prodávala zákazníkům výrobky Chlorella Fresh, které byly zabaleny v obalech nápadně připomínajících výrobky Chlorella GREEN WAYS. Současně žalovaná cílila s reklamou na zákazníky žalobkyně, které oslovovala i pomocí prospektů žalobkyně, což mělo vzbudit dojem, že žalovaná navazuje na činnost žalobkyně. Společně se zakoupeným výrobkem žalované pak zákazníci obdrželi i letáček, ve kterém bylo obsaženo srovnání výrobků žalobkyně a žalované, včetně srovnání jejich cen. Tyto ceny byly platné k různým datům, což bylo v letáčku uvedeno (stejným písmem jako ostatní srovnávací údaje). Nicméně nejnižší cena (produktů žalované) byla vytištěna oproti ostatnímu textu tučně. Žalobkyně se domáhala toho, aby žalovaná zanechala nekalosoutěžního jednání, změnila obal svého výrobku (který se nápadně podobal výrobku žalobkyně), a aby žalobkyni uhradila přiměřené zadostiučinění v penězích.Soud prvního stupně i odvolací žalobu zamítly s odůvodněním, že k nekalosoutěžnímu jednání v posuzovaném případě nedošlo. Dospěly totiž k závěru, že srovnávací reklama obsažená v letáčku nebyla zakázaná, protože platnost jednotlivých cen k různým datům byla v letáčku pravdivě uvedena. Dle obou soudů proto nemohlo dojít ke klamání spotřebitele nepřípustnou srovnávací reklamou. Žalobkyně s tímto právním posouzením nesouhlasila a podala dovolání. Nejvyšší soud se, oproti právnímu názoru soudu prvního stupně i odvolacího, přiklonil ke stanovisku žalobkyně a shledal, že v posuzovaném případě došlo k nekalosoutěžnímu jednání žalované, které lze označit jako tzv. „free riding“ (neoprávněné „vezení se“ na výkonech soutěžitele). Dle názoru Nejvyššího soudu se žalovaná svým jednáním dopustila i nepřípustné srovnávací reklamy, neboť srovnávané údaje vycházely jednoznačně ve prospěch žalované, přičemž reálně nebylo možné objektivnost dat srovnat (kvůli platnosti cen k různým datům). Dále se dle Nejvyššího soudu žalovaná dopustila parazitování na pověsti žalobkyně (přikládáním katalogu žalobkyně k prodaným výrobkům a vyvoláním dojmu o spolupráci mezi žalobkyní a žalovanou) a došlo také k vyvolání nebezpečí záměny výrobků (z důvodu podobných obalů výrobků). Nejvyšší soud proto rozsudek odvolacího soudu jako nesprávný zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.Z rozhodnutí je zřejmé, že pro přípustnost srovnávací reklamy je důležité, aby srovnání jednotlivých parametrů výrobků bylo zcela objektivní, aby nemohlo vyvolat klamavý dojem v spotřebitelích.

Rozhodnutí najdete zde.


< Přejít zpět