Business Brunch 2 – Pandemie COVID-19 a její vliv na podnikání

Velké úspěchy HR meetingu a zájem ze strany našich klientů účastnit se podobných setkání, i pokud jde o novinky a aktuální témata z oblasti podnikání, smluv, compliance a obecně obchodního a občanského práva, nás postrčil k tomu, abychom pro Vás v roce 2020 poprvé připravili Business Brunch (leták zde). Business Brunch jsme naplánovali jako blok tří setkání za rok, vždy na aktuální téma. Každý Business Brunch se skládá ze tří částí, a to právních aktualit, semináře na aktuální téma a dotazů.

V druhém Business Brunchi Vás budeme informovat o aktualitách z rozhodovací praxe soudů a úřadů a v rámci hlavního tématu se budeme věnovat vlivu pandemie COVID-19 na podnikání, přičemž se zaměříme na

  • smluvní vztahy – vyšší moc, nemožnost plnění a změny smluv
  • náhrada škody vůči státu a její uplatnění – náhrada škody dle krizového zákona a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (jak na to, rizika a možnosti)
  • krizové a pohotovostní plány – jak se připravit na krizové situace, jak připravit vnitřní předpisy a jak je implementovat, praktické příklady
  • podpora pro podnikatele a rizika čerpání – souhrn aktuálních podpor pro podnikatele a informace o rizicích souvisejících s jejich uplatněním.

S ohledem na současná opatření se na druhém Business Brunchi sejdeme virtuálně – bude totiž probíhat ONLINE.

Přihlásit se můžete na brunch@randls.com. Detaily ohledně organizace a přihlašování naleznete zde.

  • Datum: 05. 05. 2020

< Přejít zpět