Je nezbytné provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA) při monitoringu zaměstnanců na pracovišti?

Úřad pro ochranu osobních údajů v únoru 2019 vydal seznam 10 druhů operací zpracování osobních údajů, které, pokud je společnost při svém provozu činí, za určitých předpokladů podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Z těchto jsme vybrali činnosti, ke kterým zejména může docházet na pracovišti.

  1. zpracování zahrnující monitorování subjektu údajů (lokalizace pohybu, kamerový systém, docházkové systémy)
  2. zpracování kritických údajů umožňujících přímou identifikaci (údaje z logů prohlížení na internetu, e-mailu, elektronických složek, biometrické údaje, identifikační údaje osoby, čísla průkazů apod.)
  3. zpracování údajů velkého rozsahu (zpracování nad 10.000 subjektů údajů, více než 20 poboček, více než 20 osob zpracovávajících údaje na straně správce)
  4. zpracování s omezeným ovlivněním subjekty údajů (subjektem neovlivnitelné zpracování odůvodněné právními předpisy)
  5. zpracování osobních údajů s využitím nových technologií a organizačních řešení

Podrobnosti k povinnostem správců provádět posouzení vlivu naleznete zde nebo se na nás obraťte a my Vaše činnosti rádi posoudíme za Vás 😊


< Přejít zpět