Nová směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů)

Evropský parlament je aktuálně ve finální fázi procesu schvalování nové směrnice o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů). Ta by měla být přijata na podzim tohoto roku a jejím cílem by mělo být sjednocení pravidel pro ochranu whistleblowerů napříč členskými státy EU. Návrh směrnice hodlá poskytovat ochranu oznamovatelům, kteří oznámí protiprávní činnost zaměstnavatele či spolupracující společnosti (dodavatele/odběratele), a to zejména v oblasti veřejných zakázek, finančních služeb, předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, bezpečnosti výrobků, dopravy, ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele, veřejného zdraví.

Oznamovatelem, kterému má být směrnicí poskytnuta dle směrnice ochrana, může být nejen zaměstnanec, ale také OSVČ a další osoby vymezené ve směrnici.

Jednou z povinností by mělo být také zavedení tzv. kanálů pro oznamovatele, prostřednictvím kterých by osoby mohly pro ně bezpečným způsobem oznámit protiprávní jednání. Tato povinnost se pak má vztahovat mj. na společnosti s více než 50 zaměstnanci, společnosti působící v oblasti finančních služeb a společnosti s ročním obratem přes 10 milionů EUR.

Text návrhu směrnice je dostupný zde: https://bit.ly/2mlP84t


< Přejít zpět