Nová úprava whistleblowingu na úrovni EU

Evropský parlament se chystá schválit novou směrnici, která má zajistit ochranu osobám oznamujícím protizákonné jednání tzv. whistleblowerům, jak ve veřejné, tak v soukromé sféře proti jakýmkoliv odvetným opatřením v návaznosti na učiněné oznámení, poskytnout jim bezplatnou pomoc, finanční podporu či zavést tresty pro osoby, které se whistleblowerům mstí za dané oznámení či se snaží zabránit těmto oznámením.

https://bit.ly/2PcZKNr

Bez ohledu na danou Směrnici, je nezbytné věnovat pozornost i českému návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který je v současné době projednáván vládou. Tento návrh směřuje na pracovněprávní vztahy a má zajistit zaměstnancům důvěryhodné kanály pro podávání oznámení o protiprávních jednáních, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým zaměstnáním, kdy jsou v souvislosti s tímto oznámením v zaměstnání postiženi či znevýhodněni. Větší zaměstnavatelé naopak budou muset zavést interní oznamovací systém či zavést vhodná opatření k ochraně oznamovatelů.

https://bit.ly/2JfOtvF


< Přejít zpět