Nové stanovisko ÚOOÚ týkající se face recognition (rozpoznávání obličejů) na fotbalových stadionech

ÚOOU zveřejnil nové stanovisko týkající se možnosti identifikace a zamezení vstupu nežádoucím osobám na fotbalové stadiony. Jde o velmi aktuální téma, kdy cílem je předcházet příčině problému, která tkví v samotném vpuštění problémových osob na utkání, namísto toho, aby se řešil pouze následek v podobě porušení bezpečnostních a jiných předpisů na stadionu. Jedním z možných řešení je také použití technologie rozpoznávání obličejů (tzv. face recognition).

Úřad nicméně ve svém stanovisku shledal, že použití rozpoznávání obličejů je zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů – biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, a jako takové se řídí čl. 9 GDPR. I přes významný veřejný zájem, musí být takové zpracování prováděno na základě výslovného zákonného zmocnění, musí být přiměřené sledovanému cíli, dodržovat podstatu práva na ochranu údajů a poskytovat vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů. Z platných zákonů, o jejichž aplikaci lze v tomto případě uvažovat (zákon o podpoře sportu, zákon o zpracování osobních údajů), však takový dostatečný právní důvod neplyne, a technologii rozpoznávání obličejů tedy v takovém případě nelze použít.

Pro případné použití tedy bude zřejmě třeba upravit stávající zákony tak, aby umožnily použití této bezpečnostní technologie. Zároveň lze z tohoto stanoviska také dovodit, že oprávněnost případného použití technologie rozpoznávání obličejů v jiných situacích bude velmi obtížné.

Více informací najdete přímo na stránkách Úřadu zde: https://bit.ly/2TKoUoI


< Přejít zpět