ÚOOÚ připomínkoval novelu zákoníku práce z pohledu zpracování biometrických údajů zaměstnanců

Zpracováváte biometrické údaje zaměstnanců (např. otisky prstů) a nevíte si s nimi po účinnosti GDPR rady? ÚOOÚ připravil připomínku k novele zákoníku práce, která má upravit nezbytné zpracování biometrických osobních údajů zaměstnanců pro účely ochrany výrobních a pracovních prostředků a pro kontrolu vstupu do objektů. Na finální verzi si sice budeme muset ještě počkat, nicméně i tato připomínka představuje krok kupředu!

Více informací k dané připomínce naleznete na webových stránkách ÚOOÚ zde: https://urlzs.com/RPHxq


< Přejít zpět