Velká novela zákona o ochranných známkách

Od 1.1.2019 je účinná velká novela zákona o ochranných známkách. Jednou z nejvýznamnějších změn je skutečnost, že Úřad průmyslového vlastnictví již z úřední povinnosti nezkoumá, zdali je v rejstříku ochranných známek zapsána známka shodná nebo podobná té, o jejíž zápis žadatel nové ochranné známky usiluje. Nově musí shodu s již zapsanou ochrannou známkou namítat právě a jen osoba, jejíž práva by mohla být přihláškou dotčena, tedy vlastník starší ochranné známky. Je tedy potřeba, aby si vlastníci zapsaných ochranných známek pečlivě hlídali, zda někdo neusiluje o zápis shodné nebo podobné ochranné známky a tuto skutečnost případně včas v tříměsíční lhůtě namítli.

To v praxi znamená, že každý vlastník ochranné známky by měl průběžně sledovat Věstník ÚPV, který je vydáván na týdenní bázi a který je dostupný na stránkách ÚPV (https://bit.ly/2JonMWi), aby včas identifikoval ochrannou známku, která by mohla zasáhnout do jeho práv.

Novela přináší i další novinky – její úplné znění můžete najít zde: https://bit.ly/2TM463n.

  • Datum: 05. 03. 2019

< Přejít zpět