Zjednodušení procesu likvidace právnických osob

Ministerstvo spravedlnosti zjednodušilo proces likvidace právnických osob, které již nebudou muset oznamovat vstup do likvidace a výzvu věřitelům dvakrát po sobě v Obchodním věstníku. V případě právnických osob zapisovaných do jiného než obchodního rejstříku (např. spolky) bude povinnost zveřejnění oznámení vstupu do likvidace (a výzvy věřitelům) možné splnit oznámením pouze ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 3 měsíců a dvou týdnů.

V případě obchodních korporací je pak ponechána povinnost alespoň jednoho zveřejnění vstupu do likvidace v Obchodním věstníku.

Novela nařízení Ministerstva spravedlnosti o Obchodním věstníku nabývá účinnosti 1. srpna 2019.


< Přejít zpět