Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 5

Chtějí-li zakladatelé založit velkou obchodní společnost s dostatečným množstvím kapitálu, nebo nepřejí-li si zveřejňovat její vlastnickou strukturu (aby společníci nebyli zveřejněni v obchodním rejstříku), zpravidla volí pro své podnikání akciovou společnost. Tato forma obchodní společnosti u nás není v porovnání kupříkladu se Spojenými státy, Velkou Británií nebo Německem (které mají mnohonásobně větší akciové trhy) zdaleka tak rozšířená. Čeští podnikatelé preferují spíše zakládání společností s ručením omezeným. I přesto je v České republice aktuálně registrováno zhruba 25 tisíc akciových společností. Rekodifikační úprava primárně sleduje zpružnění a zefektivnění právní úpravy této formy podnikání tak, aby se v našem prostředí stala akciová společnost moderní a žádanou formou podnikání, jako je tomu ve výše jmenovaných zemích. V tomto čísle našeho Původce rekodifikací Vám tak nastíníme klíčové změny v úpravě akciových společností, a to jednak změny nevyhnutelné (nové povinnosti a zákazy), tak změny volitelné, umožňující lépe přizpůsobit fungování akciové společnosti potřebám jejích zakladatelů, resp. akcionářů.


< Přejít zpět