Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 6

Nový občanský zákoník přináší velké změny nejen do oblasti právnických osob, nýbrž do všech aspektů soukromého práva, právo nemovitosti nevyjímaje. Právní úprava nemovitostí v novém občanském zákoníku se v mnohém inspiruje rakouským občanským zákoníkem, který na území ČR platil do roku 1950, a přináší celou řadu zásadních změn. Nejdůležitější změnou je návrat k zásadě, že stavba je součástí pozemku, a k institutům, které tato změna přináší, jako např. právo stavby, zápis upevněných strojů do katastru nemovitostí aj. Radikální změnou je i návrat k důslednému uplatňování zásady materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí, tj. že to, co je psáno v katastru nemovitostí, odpovídá pravdě. Cílem níže popisovaných změn je na jedné straně zajistit větší právní jistotu s nakládáním s nemovitostmi, a zároveň poskytnout soukromým osobám více nástrojů k úpravě jejich práv a povinností. V tomto průvodci se Vám pokusíme nastínit alespoň ty nejdůležitější změny.


< Přejít zpět