Průvodce rekodifikací pro podnikatele č. 9

Jedním z nejčastěji užívaných smluvních typů v občanském právu je smlouva nájemní. Vždyť téměř každý někdy bydlel v družstevním nebo nájemním bytě. Nebo alespoň bydlel na koleji nebo přenocoval v hotelovém pokoji, a uzavřel tím smlouvu o ubytování, která je vlastně obdobou nájemní smlouvy. Uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor pak bývá nedílnou součástí života obchodních společností. Zcela specifickou otázkou je nájem zemědělských pozemků nebo celého obchodního závodu, který se nyní, stejně jako přenechání každé plodonosné věci, nazývá pacht. Předmětem nájemních smluv mohou být i movité věci, např. osobní automobily, jiné pracovní pomůcky nebo třeba celé výrobní celky. Nový občanský zákoník se snaží ve své úpravě nájmu, která čítá více než 150 paragrafů, současnou úpravu sjednotit, reagovat na problémy, které dnes vyvstávají v každodenní praxi, a zavést nové instituty a pravidla, které jsou obvyklé v některých jiných právních řádech.


< Přejít zpět