Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání

Pluralita odborových organizací je situace, kdy u jednoho zaměstnavatele působí dvě a více odborových organizací. Ať už jsou důvody vedoucí k této situaci jakékoli, ve stručnosti lze shrnout, že se tím zkomplikuje nejen život zaměstnavateli, ale i samotným odborovým organizacím.


< Přejít zpět