Pracovněprávní aktuality – březen 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 7. 3. 2022 do 3. 4. 2023.

Autoři informují např. o povinnosti zaměstnavatele hlásit nástup zaměstnance, který je cizinec požívající dočasné ochrany nebo o vyhlášení průměrné hrubé roční mzdy pro následující rok.


< Přejít zpět