Pracovněprávní aktuality – červen, červenec 2020

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 12. 6. 2020  do 6. 8. 2020.

Zásadní novinou je vyhlášení obsáhlé novely zákoníku práce ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020 Sb. Dále autoři rozebírají např. schválený režim C programu Antivirus, návrh zákona o ochraně oznamovatelů nebo kontrolní činnost SÚIP.


< Přejít zpět