Pracovněprávní aktuality – květen 2021

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 5. 5. 2021 do 8. 6. 2021.

Autoři zmiňují např. projednávané novely zákonů v oblasti pojistného na zdravotní a důchodové pojištění nebo návrhy, které cílí na možnost dřívějšího odchodu do důchodu nebo zvýšení zásluhové části starobního důchodu za vychované děti.

 


< Přejít zpět