Pracovněprávní aktuality – říjen 2023

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 1. 10. 2023 do 6. 11. 2023.

Autoři informují např. o legislativně-technických změnách týkajících se pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež nebo o obsahu konsolidačního balíčku.


< Přejít zpět