Pracovněprávní aktuality – srpen 2019

Článek nabízí přehled aktualit z pracovněprávní oblasti za období od 6. 8. 2019 do 2. 9. 2019. Kromě jiného článek informuje o nařízení vlády, které se týká hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek. Návrh tohoto nařízení vlády specifikuje parametry hmotné podpory poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, konkrétně výši podpory v závislosti na typu investiční akce a na situaci na trhu práce, okruh osob, které mohou být umístěny na podpořených nových pracovních místech, formy poskytnutí hmotné podpory a regiony, do kterých lze podporu poskytovat.


< Přejít zpět