Kulatý stůl: jaké největší problémy vidíte v současném pracovním právu?

Právní rádce / Nataša Randlová diskutuje u kulatého stolu s Ladislavem Smejkalem a Petrem Hůrkou o nejpalčivějších problémech současného pracovního práva. Všichni tři experti se postupně vyjadřují např. k problematice tzv. švarcsystému, agentur práce nebo přechodu práv a povinností.


< Přejít zpět