Nejvyšší soud stanovil podmínky uzavření dalšího pracovněprávního vztahu u téhož zaměstnavatele

Článek Nataši Randlové a Michaely Prokopové se zabývá rozhodnutím Nejvyššího soudu, kterým definoval, jaké znaky musí být splněny, aby se jednalo o práci jiného druhu v případě uzavření dalšího pracovněprávního vztahu mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejsou-li výše zmíněné znaky splněny v době, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem nový pracovní vztah uzavírá, dochází k obcházení zákona, jež se zaměstnavateli může výrazně prodražit. Tento judikát vychází v době, kdy jsou  některými konzultanskými firmami nabízeny projekty, které vedou k ušetření mzdových nákladů zaměstnavatelů právě odštěpením části činností a sjednání dohody k jejich výkonu. Jelikož je toto jednání v rozporu se zákoníkem práce, zaměstnavatelé by se ho měli vyvarovat.


< Přejít zpět