Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu podezření na zdravotní nezpůsobilost k výkonu práce

Článek Ondřeje Chlady informuje čtenáře o rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. května 2010 (sp. zn. 21 Cdo 266/2009) prohlašující za neplatné okamžité zrušení pracovního poměru, přestože se v posuzovaném případě zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti nevrátil do práce a ani před jejím skončením řádně nedoložil důvod další nepřítomnosti na pracovišti.


< Přejít zpět