Neplatnost výpovědi pro zneužití výkonu práva – změna formy pracovní doby jako sankce za porušení pracovní kázně

Článek Nataši Randlové informuje o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. dubna 2010, sp. zn. 21 Cdo 1288/2009, v němž Nejvyšší soud prohlásil za neplatnou výpověď pro zneužití výkonu práva prostřednictvím zrušení pružné pracovní doby jako sankce za porušení pracovní kázně.


< Přejít zpět