Nevyčerpaná dovolená musí být proplacena i po smrti zaměstnance

Právní prostor / Nataša Randlová se spolu se Sophií Bessisso v článku vrhla do řešení nelehké otázky, a to, zda-li je možné požadovat proplacení nevyčerpané dovolené i po smrti zaměstnance, ačkoliv zaměstnanec o čerpání dovolené za svého života nepožádal.


< Přejít zpět