Nové rozhodnutí Nejvyššího soudu k přechodu práv a povinností – přelom, či slepá ulička?

Nataša Randlová a Barbora Kudrhalt Suchá se ve svém příspěvku zamýšlejí nad rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle jehož znění nemohou nastat účinky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případě, kdy je původní pracovní poměr skončen. Autorky zejména upozorňují na rozpor s předchozí judikaturou Nejvyššího soudu v této oblasti.


< Přejít zpět