Nový občanský zákoník v personální praxi – díl 2.

PSK (Linde) / Také druhý díl článku Nataši Randlové a Lucie Hořejší se věnuje dopadům nového občanského zákoníku na personální praxi. Čtenáře tentokrát autorky seznamují s rozdělením stran smluvního vztahu na silnější a slabší, s během prekluzivní lhůty v pracovněprávních vztazích a novou právní úpravou započtení a dohod o srážkách ze mzdy.  


< Přejít zpět