Ošetřovatel telete vs. ošetřovatel býka – jde tyto práce vůbec srovnávat?

Autorky se zabývají aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu sp. Zn. 21 Cdo 436/2016, kde se dostalo pozornosti problematice nerovného zacházení v odměňování zaměstnanců. Judikát zásadním způsobem posouvá chápání pojmu stejná práce a práce stejné hodnoty.


< Přejít zpět