Potíže s autoritami v zaměstnání aneb Já to vím nejlíp…

Právní rádce / Nataša Randová se v příspěvku zabývá nerespektováním formálních autorit v zaměstnání a povinností zaměstnanců plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy. „Univerzální rada k řešení tohoto problému na závěr by mohla znít: kdo nerespektuje autoritu nadřízeného, ať podřízeným zkrátka není. Nic lepšího k řešení problematických vztahů na pracovišti v tuhle chvíli české pracovní právo nenabízí.“


< Přejít zpět