Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích

Práce a mzda/ Nejvyšší soud vydal v nedávné době rozhodnutí, podle kterého je třeba na ustanovení zákoníku práce aplikovat občanskoprávní úpravu stavení prekluzivních lhůt účinnou od 1. 1. 2014. Po odpadnutí zákonné překážky, která způsobuje stavení lhůty, tak jednotlivé lhůty poběží ještě 6 měsíců, což s sebou v pracovním právu přináší celou řadu problémů. Nataša Randlová a Lucie Brázdová kromě samotné kauzy shrnují také prekluzivní lhůty v zákoníku práce, kterých se rozhodnutí Nejvyššího soudu týká.


< Přejít zpět