Zákoník práce. Komentář

Zákoník práce. Komentář

Nový komentář k zákoníku práce vydaný společností Wolters Kluwer je dílem autorského týmu, jehož členové se podíleli na přípravě zásadní novely zákoníku práce účinné od 1. ledna 2012 a zároveň mají bohaté zkušenosti s praktickou aplikací tohoto zákona. Tato publikace se však nesoustředí jen na výklad nově upravených oblastí, ale přináší i rozšířený výklad těch částí zákoníku práce, kterých se změny nedotkly.Nataša Randlová přispěla do publikace výkladem problematiky pracovní doby a doby odpočinku, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, péče o zaměstnance, mezinárodního vysílání zaměstnanců v rámci EU, evropské rady zaměstnanců a v neposlední řadě také výkladem pasáží věnujících se informování a projednání, působnosti odborové organizace, rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP.


< Přejít zpět